Λογοδοσία για το περιεχόμενο
Το περιεχόμενο των σελίδων μας δημιουργήθηκε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα του περιεχομένου. Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, είμαστε επιπλέον υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις ιστοσελίδες. Σε αυτό το πλαίσιο, λάβετε υπόψη ότι ως εκ τούτου δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε απλώς τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων, ή να διερευνούμε περιστάσεις που δείχνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις μας για κατάργηση ή αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικά εφαρμοστέους νόμους παραμένουν ανεπηρέαστες από αυτήν σύμφωνα με τα §§ 8 έως 10 του Νόμου περί Τηλεμέσων (TMG).

 

Λογοδοσία για συνδέσμους
Η ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων (σε ιστοσελίδες τρίτων) ανήκει αποκλειστικά στους φορείς εκμετάλλευσης των συνδεδεμένων σελίδων. Δεν υπήρξαν εμφανείς παραβιάσεις κατά τη σύνδεση. Σε περίπτωση που κάποια νομική παράβαση γίνει γνωστή σε εμάς, θα καταργήσουμε αμέσως τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

 

Copyright
Οι ιστοσελίδες μας και τα περιεχόμενά τους υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το νόμο (§ 44α και επόμενα του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων), κάθε μορφή χρήσης, αναπαραγωγής ή επεξεργασίας έργων που υπόκεινται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στις ιστοσελίδες μας απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση του αντίστοιχου κατόχου των δικαιωμάτων. Επιμέρους αναπαραγωγή ενός έργου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση, επομένως δεν πρέπει να εξυπηρετούνται άμεσα ή έμμεσα για κέρδη. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα τιμωρείται (§ 106 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων).

 

Νομική Αποκάλυψη

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 TMG

Studio σχεδιασμού καρτών | NS
Gr. Burstah 45
20457 Αμβούργο
Γερμανία - Ευρώπη
info@make.id
www.make.id

Αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ σύμφωνα με το τμήμα 27 a της γερμανικής πράξης ΦΠΑ:
DE292574471

Υπεύθυνος περιεχομένου σύμφωνα με το πρότυπο 55 Abs. 2 RStV:
όνομα

Ένδειξη της πηγής για εικόνες και γραφικά:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com