Λογοδοσία για το περιεχόμενο
Τα περιεχόμενα των σελίδων μας έχουν δημιουργηθεί με τη μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα του περιεχομένου. Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, είμαστε επιπλέον υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις ιστοσελίδες. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, κατά συνέπεια, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε απλώς τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνώνται περιστάσεις που οδηγούν σε παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις μας για την κατάργηση ή την παρεμπόδιση της χρήσης πληροφοριών βάσει των γενικά εφαρμοστέων νόμων παραμένουν ανεπηρέαστες από αυτό σύμφωνα με το §§ 8 έως 10 του νόμου Telemedia Act (TMG).

Λογοδοσία για συνδέσμους
Η ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων (σε ιστοσελίδες τρίτων) ανήκει αποκλειστικά στους φορείς εκμετάλλευσης των συνδεδεμένων σελίδων. Δεν υπήρξαν εμφανείς παραβιάσεις κατά τη σύνδεση. Σε περίπτωση που κάποια νομική παράβαση γίνει γνωστή σε εμάς, θα καταργήσουμε αμέσως τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Copyright
Οι ιστοσελίδες μας και το περιεχόμενό τους υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτός εάν ρητά επιτρέπεται από το νόμο (§ 44a κ.ά. του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων), κάθε μορφή χρήσης, αναπαραγωγής ή επεξεργασίας έργων που υπόκεινται στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στις ιστοσελίδες μας απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση του αντίστοιχου κατόχου των δικαιωμάτων. Οι μεμονωμένες αναπαραγωγές ενός έργου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση, συνεπώς δεν πρέπει να εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τα κέρδη. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα τιμωρείται (§ 106 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Νομική Αποκάλυψη

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 TMG

Studio σχεδιασμού καρτών | NS
Gr. Burstah 45
20457 Αμβούργο
Γερμανία - Ευρώπη
info@make.id
www.make.id

Αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ σύμφωνα με το τμήμα 27 a της γερμανικής πράξης ΦΠΑ:
DE292574471

Υπεύθυνος περιεχομένου σύμφωνα με το πρότυπο 55 Abs. 2 RStV:
όνομα

Ένδειξη της πηγής για εικόνες και γραφικά:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com