Πολιτική απορρήτου (GDPR)

Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για εσάς και για το λόγο αυτό λαμβάνετε πολύ σοβαρά την ιδιωτικότητά σας. Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο www.make.id, αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου μας.

Γενικές πληροφορίες

Τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. χαιρετισμός, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, τραπεζικά στοιχεία, αριθμός πιστωτικής κάρτας) θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από εμάς σύμφωνα με τις διατάξεις του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων. Οι παρακάτω κανονισμοί σας ενημερώνουν για τη φύση, το αντικείμενο και το σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τους ιστότοπούς μας. Εάν προωθήσετε σε άλλες σελίδες μέσω συνδέσμων στις σελίδες μας, ενημερώστε τον εαυτό σας σχετικά με τον αντίστοιχο χειρισμό των δεδομένων σας.

I. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου

Ο υπεύθυνος κατά την έννοια του βασικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων και άλλων εθνικών νομοθεσιών περί προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών, καθώς και άλλοι κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων, είναι:

Studio Design Card από την εταιρεία N. Shahsiah

Poelchaukamp 12

22301 Αμβούργο

Γερμανία

Τηλ.: 040 22611462

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@make.id

Ιστοσελίδα: www.make.id

II. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων είναι επίσης η εταιρεία N. Shahsiah.

III. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

1. Πεδίο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Καταρχήν, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή ενός λειτουργικού ιστότοπου και του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας. Η συλλογή και η χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται τακτικά μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Εξαίρεση ισχύει για περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η προηγούμενη συναίνεση για λόγους πραγματικότητας και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από το νόμο.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στο μέτρο που αποκτάται η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 6 παρ. Το 1 ανάβει. έναν γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ (GDPR) ως νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είναι υποκείμενο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, 6 παρ. Το 1 ανάβει. b GDPR ως νομική βάση. Αυτό ισχύει επίσης για τις εργασίες επεξεργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση των προ-συμβατικών ενεργειών.

Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που υπόκειται στην εταιρία μας, 6 παρ. Το 1 ανάβει. γ GDPR ως νομική βάση.

Σε περίπτωση που τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 6 παρ. Το 1 ανάβει. d GDPR ως νομική βάση.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας μας ή ενός τρίτου και εάν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν του πρώτου συμφέροντος, 6 παρ. Το 1 ανάβει. f GDPR ως νομική βάση για τη μεταποίηση.

3. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου δεδομένων θα διαγραφούν ή θα αποκλειστούν μόλις διαγραφεί ο σκοπός της αποθήκευσης. Επιπλέον, η αποθήκευση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον το προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί ή εθνικοί νομοθέτες στους κανονισμούς της ΕΕ, τους νόμους ή άλλους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Η δέσμευση ή η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται επίσης όταν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από τα προαναφερθέντα πρότυπα, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω αποθήκευσης των δεδομένων για τη σύναψη της σύμβασης ή την εκπλήρωση της σύμβασης.

IV. Παροχή του ιστοτόπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Κάθε φορά που προσπελαύνεται ο ιστότοπός μας, το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα υπολογιστή του καλούντος υπολογιστή.

Τα παρακάτω δεδομένα συλλέγονται εδώ:

 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και την έκδοση που χρησιμοποιήθηκε
 • Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
 • Η διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
 • Ιστοσελίδες από τις οποίες το σύστημα του χρήστη έρχεται στον ιστότοπό μας
 • Δικτυακοί τόποι στους οποίους έχει πρόσβαση το σύστημα του χρήστη μέσω του ιστοτόπου μας

Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στα αρχεία καταγραφής του συστήματος μας. Δεν γίνεται αποθήκευση αυτών των δεδομένων μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων και αρχείων καταγραφής είναι το άρθρο. 6 παρ. Το 1 ανάβει. f GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι απαραίτητη για να επιτρέψει την παράδοση του ιστότοπου στον υπολογιστή του χρήστη. Για να γίνει αυτό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να διατηρείται για όλη τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.

Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής γίνεται για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου. Επιπλέον, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου και για την εξασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό, δεν γίνεται αξιολόγηση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. Το 1 ανάβει. f GDPR.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της συλλογής τους. Σε περίπτωση συλλογής δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου, αυτό συμβαίνει όταν ολοκληρωθεί η αντίστοιχη περίοδος σύνδεσης.

Σε περίπτωση αποθήκευσης των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής, αυτό συμβαίνει μετά από όχι περισσότερο από επτά ημέρες. Μια πρόσθετη αποθήκευση είναι δυνατή. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διευθύνσεις IP των χρηστών διαγράφονται ή αποξενώνονται, έτσι ώστε η ανάθεση του καλούντος πελάτη να μην είναι πλέον δυνατή.

5. Αντικατάσταση και δυνατότητα απομάκρυνσης

Η συλλογή δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία αντίφαση εκ μέρους του χρήστη.

V. Χρήση cookie

 1. α) Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, ένα μπισκότο μπορεί να αποθηκεύεται στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά που επιτρέπει στο μοναδικό αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης όταν ανοίγει ξανά ο ιστότοπος.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς το χρήστη. Ορισμένα στοιχεία του ιστότοπού μας απαιτούν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης κλήσης ακόμη και μετά από διακοπή σελίδας.

Τα ακόλουθα δεδομένα αποθηκεύονται και μεταδίδονται στα cookies:

(1) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(2) Είδη σε ένα καλάθι αγορών

(3) πληροφορίες σύνδεσης

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης των χρηστών.

Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να μεταδοθούν τα ακόλουθα δεδομένα:

(1) Εισήγαγαν όρους αναζήτησης

(2) συχνότητα προβολών σελίδας

(3) Χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου

Τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό υποβάλλονται σε ψευδώνυμο με τεχνικές προφυλάξεις. Επομένως, η ανάθεση των δεδομένων στον καλούντα χρήστη δεν είναι πλέον δυνατή. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, οι χρήστες ενημερώνονται από ένα banner πληροφοριών σχετικά με τη χρήση cookies για σκοπούς ανάλυσης και αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει επίσης μια ένδειξη για το πώς μπορεί να προληφθεί η αποθήκευση των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

 1. β) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookie είναι το άρθρο 6 (1) που αναγράφεται. f GDPR.

 1. γ) Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Ο σκοπός της χρήσης των απαραίτητων από τεχνική άποψη cookies είναι να διευκολυνθεί η χρήση των ιστοτόπων για τους χρήστες. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση cookies. Για αυτά, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται το πρόγραμμα περιήγησης ακόμα και μετά από σπάσιμο σελίδας.

Απαιτούμε cookies για τις ακόλουθες εφαρμογές:

(1) καλάθι αγορών

(2) υιοθέτηση των ρυθμίσεων γλώσσας

(3) Να θυμάστε λέξεις-κλειδιά

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται μέσω τεχνικά απαραίτητων cookies δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Η χρήση των cookies ανάλυσης έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της. Μέσα από τα cookies ανάλυσης μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και έτσι μπορεί να βελτιστοποιηθεί συνεχώς η προσφορά μας, όπως όροι αναζήτησης, συχνότητα προβολών σελίδας, χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου.

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. Το 1 ανάβει. f GDPR.

 1. ε) Διάρκεια αποθήκευσης, αντιρρήσεις και επιλογές απόρριψης

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από αυτό στο πλευρό μας. Επομένως, ως χρήστης, έχετε πλήρη έλεγχο στη χρήση των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα για τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου.

Η μετάδοση των cookie Flash δεν μπορεί να αποτραπεί από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, αλλά αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του Flash Player.

2. Προστασία δεδομένων σε εφαρμογές και στη διαδικασία εφαρμογής

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων για το σκοπό της διεκπεραίωσης της διαδικασίας αίτησης. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να γίνει ηλεκτρονικά. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα εάν ο αιτών υποβάλει στον υπεύθυνο της επεξεργασίας αντίστοιχα έγγραφα αίτησης με ηλεκτρονικά μέσα, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω εντύπου ιστού που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα. Εάν ο υπεύθυνος της επεξεργασίας συνάψει σύμβαση εργασίας με έναν αιτούντα, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θα αποθηκεύονται για τους σκοπούς της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τη νομοθεσία. Εάν δεν έχει συνάψει σύμβαση εργασίας με τον υποψήφιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, Για παράδειγμα, τα έγγραφα αίτησης θα διαγραφούν αυτόματα δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης απόρριψης, υπό τον όρο ότι η διαγραφή δεν έρχεται σε σύγκρουση με άλλα νόμιμα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Άλλο έννομο συμφέρον υπό την έννοια αυτή, για παράδειγμα, το βάρος της απόδειξης σε μια διαδικασία βάσει του γενικού νόμου περί ίσης μεταχείρισης (AGG).

3. Πολιτική απορρήτου για τη χρήση και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει σε αυτόν τον ιστότοπο το στοιχείο Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση ιστού είναι η συλλογή, συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μεταξύ άλλων, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο στον οποίο ένας ενδιαφερόμενος έχει έρθει σε έναν ιστότοπο (λεγόμενοι παραπομπές), στους οποίους έχουν πρόσβαση οι υποσελίδες του ιστοτόπου ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια παρατήρησης προβάλλεται μια υποσελίδα. Μια ανάλυση ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και της ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης μέσω Διαδικτύου.

Η εταιρία που λειτουργεί με το στοιχείο Google Analytics είναι η Google Inc., το 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την προσθήκη "_gat._anonymizeIp" για αναλύσεις ιστού μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτής της προσθήκης, η διεύθυνση IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων θα συντομευθεί και θα ανωνυμοποιηθεί από την Google εάν η πρόσβαση στον ιστότοπό μας προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικός χώρος.

Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει τις ροές επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Μεταξύ άλλων, η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνονται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπού μας, την κατάρτιση ηλεκτρονικών αναφορών που δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη χρήση του ιστότοπού μας.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Χρησιμοποιώντας αυτό το cookie η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Κάθε φορά που μια από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου έχει πρόσβαση από τον ελεγκτή και έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Google Analytics. για σκοπούς ανάλυσης στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει γνώση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP του ενδιαφερόμενου προσώπου, η οποία χρησιμοποιείται από την Google, μεταξύ άλλων,

Το cookie αποθηκεύει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως είναι ο χρόνος πρόσβασης, ο τόπος από τον οποίο έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων του ιστοτόπου από το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μεταφέρονται στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται από το Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταφέρει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το άτομο που επηρεάζεται μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Internet και έτσι να αντικρούει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου προσώπου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί και να αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το Google Analytics για τη χρήση αυτού του ιστότοπου και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google. Για να γίνει αυτό, το άτομο πρέπει να κάνει λήψη και να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν μπορούν να μεταδοθούν δεδομένα στο Google Analytics και πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις ιστότοπων. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται από την Google ως αντίφαση. Εάν το σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου δεδομένων διαγραφεί, διαμορφωθεί ή επανεγκατασταθεί αργότερα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επανεγκαταστήσει το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης έχει απεγκατασταθεί ή απενεργοποιηθεί από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο που ανήκει στη σφαίρα ελέγχου, είναι δυνατή η επανεγκατάσταση ή η επανενεργοποίηση του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες και η ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/en.html . Το Google Analytics εξηγείται λεπτομερέστερα στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. που μπορεί να αποδοθεί στον τομέα ισχύος τους, να απεγκατασταθούν ή να απενεργοποιηθούν, υπάρχει η πιθανότητα επανεγκατάστασης ή επανενεργοποίησης του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες και ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/ privacy / και http://www.google.com/analytics/terms/el.html. Το Google Analytics εξηγείται λεπτομερέστερα στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. που μπορεί να αποδοθεί στον τομέα ισχύος τους, να απεγκατασταθούν ή να απενεργοποιηθούν, υπάρχει η πιθανότητα επανεγκατάστασης ή επανενεργοποίησης του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες και ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/ privacy / και http://www.google.com/analytics/terms/el.html. Το Google Analytics εξηγείται λεπτομερέστερα στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

4. Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του Facebook

Ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της εταιρείας Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης με βάση το Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να επικοινωνούν μέσω αιτημάτων φίλων.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Facebook είναι το Facebook, Inc., το 1 Hacker Way, το Menlo Park, το CA 94025, ΗΠΑ. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εάν ένα πρόσωπο που ζει εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά, είναι το Facebook Ireland Ltd., το 4 Grand Canal Square, το Grand Canal Harbour, το Dublin 2, Ireland.

Κάθε επίσκεψη σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτής της ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (plug-in στο Facebook), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου αυτόματα από τις αντίστοιχες Το στοιχείο Facebook αναπαριστά το αντίστοιχο στοιχείο Facebook στο Facebook για λήψη. Μια επισκόπηση όλων των προσθηκών Facebook μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=el_US. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποιο συγκεκριμένο κάτω μέρος του ιστοτόπου μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.

Εάν το πρόσωπο που έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ 'όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, ποια συγκεκριμένη κάτω πλευρά του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και εκχωρούνται από το Facebook στον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Facebook ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα το κουμπί "Όπως" ή εάν ο ενδιαφερόμενος κάνει ένα σχόλιο, το Facebook εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Facebook του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύει αυτό το προσωπικό δεδομένα,

Το Facebook λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου Facebook στο οποίο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, εάν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η σύνδεση είναι συνδεδεμένο στο Facebook ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μεταφορά αυτών των πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να εμποδίσει τη μεταφορά αποσυνδέοντας τον λογαριασμό τους στο Facebook πριν τηλεφωνήσουν στην ιστοσελίδα μας.

Η πολιτική δεδομένων που δημοσιεύεται από το Facebook, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://de-de.facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επίσης εξηγεί ποιες επιλογές προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες εφαρμογές, οι οποίες καθιστούν δυνατή την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

5. Κοινωνικές προσθήκες από το Twitter

Χρησιμοποιούμε τις αποκαλούμενες "κοινωνικές προσθήκες" από το twitter.com, που λειτουργούν από το Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, Σαν Φρανσίσκο, CA 94107, με το Twitter και τα χαρακτηριστικά επανεκκίνησης. Εάν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες επαναδημοσίευσης, οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε θα ανακοινωθούν σε τρίτους και θα συνδεθούν με τον λογαριασμό σας στο Twitter. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το Twitter τα δεδομένα σας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προστατεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter: http://twitter.com/privacy

6. Επαναληπτικό μάρκετινγκ / Επαναπροσδιορισμός θέματος στο Facebook

Οι σελίδες μας περιλαμβάνουν ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ από το κοινωνικό δίκτυο Facebook, την 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ. Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, οι ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ δημιουργούν μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή Facebook. Το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί στον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Ως αποτέλεσμα, το Facebook μπορεί να αναθέσει την επίσκεψη στις σελίδες μας στο λογαριασμό χρήστη σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για την προβολή των διαφημίσεων Facebook. Επισημαίνουμε ότι εμείς ως πάροχος των σελίδων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταδίδονται και τη χρήση τους από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του Facebook στο https://www.facebook.com/about/privacy/ , Αν δεν θέλετε να συλλέξετε δεδομένα μέσω Προσαρμοσμένου κοινού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Facebook Pixel στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

7. Μετρήσεις μετατροπής με το εικονοστοιχείο δράσης του επισκέπτη Facebook

Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε στο δικτυακό μας τόπο το "εικονοστοιχείο ενεργειών επισκεπτών" του Facebook Inc., της 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Με τη βοήθειά του, μπορούμε να παρακολουθούμε τις ενέργειες των χρηστών αφού έχουν δει ή κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο είναι ανώνυμα για εμάς, δηλαδή δεν βλέπουμε τα προσωπικά δεδομένα μεμονωμένων χρηστών. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Facebook, για το οποίο σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τις γνώσεις μας. Το Facebook μπορεί να συνδέσει αυτά τα δεδομένα με το λογαριασμό τους στο Facebook και επίσης για δικούς τους διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την πολιτική χρήσης των δεδομένων του Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ . Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Facebook και τις θυγατρικές του να προβάλλουν διαφημίσεις εντός και εκτός του Facebook. Μπορεί επίσης να αποθηκευτεί για αυτούς τους σκοπούς, ένα cookie στον υπολογιστή σας.

Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να δηλωθεί μόνο από χρήστες ηλικίας άνω των 16 ετών. Αν είστε νεότεροι, ζητάμε να ζητήσετε συμβουλές από τους κηδεμόνες σας.

VI. Ενημερωτικό δελτίο

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να εγγραφείτε σε δωρεάν ενημερωτικό δελτίο. Όταν εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο, τα δεδομένα από τη μάσκα εισόδου μας αποστέλλονται, και συγκεκριμένα η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

Επιπλέον, κατά την εγγραφή συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Διεύθυνση IP του καλούντος υπολογιστή
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής
 • Όνομα και Επώνυμο

Για την επεξεργασία των δεδομένων, η συναίνεσή σας λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και γίνεται αναφορά σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Εάν αγοράζετε αγαθά ή υπηρεσίες στον ιστότοπό μας και καταθέσετε εδώ τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αυτό μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από εμάς για να στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο θα στέλνει μόνο διαφημιστικό μήνυμα για τα δικά σας παρόμοια αγαθά ή υπηρεσίες.

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, δεν γίνεται γνωστοποίηση των δεδομένων σε τρίτους. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μετά την εγγραφή του χρήστη στο ενημερωτικό δελτίο είναι η συγκατάθεση του χρήστη Art. 6 παρ. Το 1 ανάβει. ένα GDPR.

Η νομική βάση για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ως αποτέλεσμα της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών είναι § 7 Abs. 3 UWG.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η συλλογή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη χρησιμεύει για την παράδοση του ενημερωτικού δελτίου.

Η συλλογή άλλων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής χρησιμεύει για την αποτροπή της κατάχρησης των υπηρεσιών ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της συλλογής τους. Επομένως, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη είναι αποθηκευμένη όσο η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο είναι ενεργή.

Τα λοιπά προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής διαγράφονται κανονικά μετά από περίοδο επτά ημερών.

5. Αντικατάσταση και δυνατότητα απομάκρυνσης

Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από τον ενδιαφερόμενο χρήστη. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει ένας αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Αυτό επιτρέπει επίσης την ανάκληση της συγκατάθεσης για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής.

VII. Εγγραφή

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας, παρέχουμε στους χρήστες την ευκαιρία να εγγραφούν με την παροχή προσωπικών πληροφοριών. Τα δεδομένα εισάγονται σε μια μάσκα εισόδου και μας μεταδίδονται και αποθηκεύονται. Η μεταφορά δεδομένων σε τρίτους δεν πραγματοποιείται. Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής:

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

Τη στιγμή της εγγραφής αποθηκεύονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Η διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, λαμβάνεται η συγκατάθεση του χρήστη για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η παρουσία της συγκατάθεσης του χρήστη. 6 παρ. Το 1 ανάβει. ένα GDPR.

'

Εάν η καταχώριση εξυπηρετεί την εκπλήρωση σύμβασης της οποίας ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή η εφαρμογή των προσυμβατικών μέτρων, μια πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 4, 6 παρ. Το 1 ανάβει. b GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Για μια εγγραφή που δεν χρησιμεύει για τη σύναψη σύμβασης με τον χρήστη:

Η εγγραφή του χρήστη απαιτείται για την παροχή συγκεκριμένου περιεχομένου και υπηρεσιών στον ιστότοπό μας, όπως συνδρομές σε ενημερωτικά δελτία, λογαριασμούς πελατών και άλλα.

Για μια καταχώρηση που συνάπτει σύμβαση με τον χρήστη:

Η εγγραφή του χρήστη απαιτείται να εκπληρώσει μια σύμβαση με τον χρήστη ή να προβεί σε προσυμβατικές ενέργειες, όπως η εγγραφή μέλους ή η ηλεκτρονική αγορά ενός προϊόντος.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της συλλογής τους.

Για μια εγγραφή που δεν χρησιμεύει για τη σύναψη σύμβασης με τον χρήστη:

Αυτό ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής, όταν η εγγραφή στον ιστότοπό μας ακυρώνεται ή τροποποιείται.

Για μια καταχώρηση που συνάπτει σύμβαση με τον χρήστη:

Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη και μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συμβαλλόμενου μέρους, προκειμένου να συμμορφωθούν με συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις.

5. Αντικατάσταση και δυνατότητα απομάκρυνσης

Ως χρήστης, μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για εσάς ανά πάσα στιγμή, π.χ. για εγγραφές ενημερωτικών δελτίων και άλλα.

Εάν τα δεδομένα απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη διεξαγωγή των προσυμβατικών μέτρων, η πρόωρη διαγραφή των δεδομένων είναι δυνατή μόνο εάν οι συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν τη διαγραφή.

VIII. Φόρμα επικοινωνίας και επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονική επικοινωνία. Εάν ένας χρήστης αποδεχτεί αυτή την επιλογή, τα δεδομένα που εισάγονται στη μάσκα εισόδου θα μας μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν. Αυτά τα δεδομένα είναι:

Θέμα, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και πεδίο σχολίων.

Τη στιγμή της αποστολής του μηνύματος αποθηκεύονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Η διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Για την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας αποστολής, λαμβάνετε τη συγκατάθεσή σας και παραπέμπετε σε αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω της παρεχόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που μεταδίδονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συνομιλίας.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η παρουσία της συγκατάθεσης του χρήστη. 6 παρ. Το 1 ανάβει. ένα GDPR.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζονται κατά τη διάρκεια της αποστολής ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το άρθρο 6 (1) που αναγράφεται. f GDPR. Εάν η επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοχεύει στη σύναψη σύμβασης, τότε η πρόσθετη νομική βάση για τη μεταποίηση είναι η Art. 6 παρ. Το 1 ανάβει. b GDPR.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη μάσκα εισόδου μας χρησιμεύει μόνο για την επεξεργασία της επαφής. Σε περίπτωση επαφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό περιλαμβάνει επίσης το απαιτούμενο νόμιμο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων.

Τα άλλα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής χρησιμεύουν για την αποτροπή της κατάχρησης της φόρμας επικοινωνίας και για την εξασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της συλλογής τους. Για τα προσωπικά δεδομένα από τη φόρμα επικοινωνίας με τη φόρμα επικοινωνίας και αυτά που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό συμβαίνει όταν η αντίστοιχη συνομιλία με τον χρήστη έχει λήξει. Η συζήτηση τελειώνει όταν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι τα σχετικά γεγονότα έχουν διευκρινιστεί τελικά.

Τα πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής θα διαγραφούν το αργότερο μετά από περίοδο επτά ημερών.

5. Αντικατάσταση και δυνατότητα απομάκρυνσης

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να αντιταχθεί στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συζήτηση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η αντίφαση πρέπει να είναι γραπτή.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της επαφής θα διαγραφούν στην περίπτωση αυτή.

IX. Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

Εάν επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, είστε ο ενδιαφερόμενος κατά την έννοια του GDPR και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του υπευθύνου:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο να επιβεβαιώσει εάν τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

Εάν αυτή η επεξεργασία είναι διαθέσιμη, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από τον υπεύθυνο για τις ακόλουθες πληροφορίες:

(1) τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα ·

(2) τις κατηγορίες επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων ·

(3) οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς αποκαλύφθηκαν ή εξακολουθούν να γνωστοποιούνται ·

(4) η προβλεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων ή, εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας της αποθήκευσης ·

(5) την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτή.

(6) την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή ·

(7) όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των δεδομένων, εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων ·

(8) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης βάσει των άρθρων 22 (1) και (4) GDPR και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική και το πεδίο εφαρμογής και τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο αυτής της επεξεργασίας στο υποκείμενο των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το αν τα προσωπικά σας στοιχεία σχετίζονται με τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να ζητήσετε τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το. Τέχνη. 46 GDPR σε σχέση με τη μεταφορά.

Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να περιορίζεται στο βαθμό που είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να επηρεάσει σοβαρά την πραγματοποίηση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών και ο περιορισμός είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών.

Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχετε το δικαίωμα να απελευθερώσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα σας δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις μέσω της παρακάτω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Υποστήριξη

Σύμφωνα με το άρθρο 14 (1) του κανονισμού για την ΗΕΔ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (OS), η οποία βρίσκεται στο http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα για διόρθωση ή / και συμπλήρωση στον ελεγκτή, εάν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεστε είναι εσφαλμένα ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος πρέπει να προβεί στη διόρθωση χωρίς καθυστέρηση.

Το δικαίωμά του διόρθωσης μπορεί να περιορίζεται στο βαθμό που είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να επηρεάσει σοβαρά την πραγματοποίηση ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών και ο περιορισμός είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών.

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων για μια χρονική περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων.

(2) η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνείστε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και, αντίθετα, απαιτείτε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

(3) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά πρέπει να διεκδικεί, να ασκεί ή να υπερασπίζεται νομικές αξιώσεις. ή

(4) αν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 21 (1) GDPR και δεν είναι ακόμα βέβαιο αν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου υπερισχύουν των λόγων σας.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς έχει περιοριστεί, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή με σκοπό τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Εάν ο περιορισμός της επεξεργασίας έχει περιοριστεί σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, ο υπεύθυνος θα σας ειδοποιήσει πριν από την άρση του περιορισμού.

Το δικαίωμά του περιορισμού της επεξεργασίας μπορεί να περιορίζεται στο βαθμό που είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να επηρεάσει σοβαρά την πραγματοποίηση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών και ο περιορισμός είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών.

4. Δικαίωμα ακύρωσης

a) Υποχρέωση διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διαγράψει αμέσως αυτές τις πληροφορίες εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

(1) Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.

(2) Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία η επεξεργασία σύμφωνα με Τέχνη. 6 παρ. Το 1 ανάβει. α ή Τέχνη. 9 παρ. Το 2 ανάβει. GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία.

(3) Σύμφωνα με. Τέχνη. 21 παρ. 1 GDPR αντίρρηση για την επεξεργασία και δεν υπάρχουν προηγουμένως δικαιολογημένοι λόγοι για την επεξεργασία, ή να θέσει στολίδι. Τέχνη. 21 παρ. 2 GDPR Αντιμετώπιση της επεξεργασίας.

(4) Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.

(5) Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς θα πρέπει να εκπληρώνει νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή τη νομοθεσία των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

(6) Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς συγκεντρώθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο. 8 (1) GDPR.

b) πληροφορίες σε τρίτους

Εάν ο υπεύθυνος έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και είναι σύμφωνα με το Το άρθρο 17 (1) του GDPR, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέσων, για να ενημερώσει τους ελεγκτές δεδομένων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που προσδιορίστηκαν ως επηρεαζόμενα, λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής. συνδέσεις σε τέτοια προσωπικά δεδομένα ή σε αντίγραφα ή αναπαραγωγές τέτοιων προσωπικών δεδομένων.

c) εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υπάρχει εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη

(1) να ασκήσουν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης ·

(2) να εκπληρώνει μια νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που παρέχει στον υπεύθυνο της επεξεργασίας ·

(3) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, 9 (2) ανάβει. h και i και το άρθρο. 9 (3) GDPR.

(4) για σκοπούς αρχειοθέτησης δημόσιου ενδιαφέροντος, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς, Άρθρο 89 (1) GDPR, στο βαθμό που ο νόμος που αναφέρεται στο στοιχείο α) ενδέχεται να καταστήσει αδύνατο ή να επηρεάσει σοβαρά την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας ή

(5) να διεκδικούν, να ασκούν ή να υπερασπίζονται νομικές αξιώσεις.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης

Εάν έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας στον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός εάν: αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Έχετε το δικαίωμα στον υπεύθυνο να είναι ενημερωμένος σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

6. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που παρέχετε στον ελεγκτή με δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά σε άλλο άτομο χωρίς παρεμπόδιση από τον υπεύθυνο για την παροχή των προσωπικών δεδομένων, υπό τον όρο ότι

(1) η επεξεργασία με συγκατάθεση βάσει Τέχνη. 6 παρ. Το 1 ανάβει. ένα GDPR ή Art. 9 παρ. Το 2 ανάβει. ένα GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το Τέχνη. 6 παρ. Το 1 ανάβει. b Το GDPR βασίζεται και

(2) η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος, έχετε επίσης το δικαίωμα να αποκτήσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με εσάς μεταδίδονται απευθείας από το ένα άτομο στο άλλο, στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων προσώπων δεν επηρεάζονται.

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

7. Δικαίωμα αντικρούσεως

Έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. Το 1 ανάβει. e ή f GDPR έχει αντίρρηση. αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή η επεξεργασία είναι για σκοπούς επιβολής, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που συνδέεται με αυτό το διαφημιστικό ταχυδρομείο.

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για λόγους άμεσου μάρκετινγκ, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τυγχάνουν πλέον επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς.

Ανεξάρτητα από την οδηγία 2002 / 58 / EC, έχετε τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

Έχετε επίσης το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να επεξεργαστείτε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς. Τέχνη. 89 παρ. Το 1 GDPR πρέπει να αντικρουστεί.

Το δικαίωμά του αντίρρησης μπορεί να περιορίζεται στο βαθμό που ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να επηρεάσει σοβαρά την πραγματοποίηση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών και ότι ο περιορισμός είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.

9. Αυτοματοποιημένη απόφαση κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλετε μια απόφαση που βασίζεται μόνο στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία - συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης - που θα έχει νομική ισχύ ή θα σας επηρεάσει κατά παρόμοιο τρόπο. Αυτό δεν ισχύει αν η απόφαση

(1) απαιτείται για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου επεξεργασίας,

(2) επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπάγεται ο υπεύθυνος της επεξεργασίας και εφόσον η νομοθεσία αυτή περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας και των νόμιμων συμφερόντων ή

(3) με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου. 9 (1) GDPR, εκτός εάν υπάρχει αρ. 9 (2) ανάβει. α ή ζ και έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων σας.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (3), ο υπεύθυνος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστο του δικαιώματος να λάβει την παρέμβαση ενός προσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να εκφράσει τη δική του θέση και να ακούσει την αμφισβήτηση της απόφασης.

10. Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού μέσου έννομης προστασίας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της κατοικίας, του τόπου εργασίας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών τα δεδομένα που αφορούν εσάς είναι αντίθετα προς τις παραβιάσεις του GDPR.

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για το καθεστώς και τα αποτελέσματα της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης ένδικης προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 του GDPR.