Πολιτική απορρήτου (GDPR)

Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για εσάς και, ως εκ τούτου, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο www.make.id, αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου μας.

 

Γενικός

Τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. χαιρετισμός, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, τραπεζικά στοιχεία, αριθμός πιστωτικής κάρτας) θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από εμάς σύμφωνα με τις διατάξεις του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων. Οι ακόλουθοι κανονισμοί σας ενημερώνουν για τη φύση, το πεδίο και τον σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης προσωπικών δεδομένων. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τους ιστότοπους μας. Εάν προωθείτε σε άλλες σελίδες μέσω συνδέσμων στις σελίδες μας, ενημερώστε τον εαυτό σας εκεί για τον αντίστοιχο χειρισμό των δεδομένων σας.

 

I.       Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου

Ο υπεύθυνος κατά την έννοια του βασικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων και άλλων εθνικών νομοθεσιών περί προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών, καθώς και άλλοι κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων, είναι:

 

Studio Design Card από την εταιρεία N. Shahsiah

Poelchaukamp 12

22301 Αμβούργο

Germany

Τηλ.: 040 22611462

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@make.id

Ιστοσελίδα: www.make.id

 

II.     Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων είναι επίσης η εταιρεία N. Shahsiah.

 

III.     Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

1.     Πεδίο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατ 'αρχήν, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή μιας λειτουργικής ιστοσελίδας και του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας. Η συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας πραγματοποιείται τακτικά μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Ισχύει εξαίρεση για περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να ληφθεί προηγούμενη συγκατάθεση για πραγματικούς λόγους και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από το νόμο.

 

2.     Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στο βαθμό που λαμβάνουμε τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Art. 6 παρ. 1 λίτρο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) ως νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, Art. 6 παρ. 1 λίτρο β GDPR ως νομική βάση. Αυτό ισχύει επίσης για εργασίες επεξεργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση προσυμβατικών ενεργειών.

Στο βαθμό που απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης που υπόκειται στην εταιρεία μας, Art. 6 παρ. 1 λίτρο γ GDPR ως νομική βάση.

Σε περίπτωση που τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Art. 6 παρ. 1 λίτρο δ GDPR ως νομική βάση.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτου μέρους, και εάν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν του πρώτου συμφέροντος, άρθρο. 6 παρ. 1 λίτρο f GDPR ως νομική βάση για επεξεργασία.

 

3.     Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων θα διαγραφούν ή θα μπλοκαριστούν μόλις διαγραφεί ο σκοπός του χώρου αποθήκευσης. Επιπλέον, αυτή η αποθήκευση μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν προβλέπεται από τον ευρωπαίο ή τον εθνικό νομοθέτη σε κανονισμούς, νόμους ή άλλους κανονισμούς της ΕΕ στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Ο αποκλεισμός ή η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται επίσης όταν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από τα αναφερόμενα πρότυπα, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων για τη σύναψη σύμβασης ή την εκπλήρωση της σύμβασης.

 

IV.   Παροχή του ιστοτόπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής

 

1.     Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Κάθε φορά που προσπελαύνεται ο ιστότοπός μας, το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα υπολογιστή του καλούντος υπολογιστή.

Τα παρακάτω δεδομένα συλλέγονται εδώ:

 

 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και την έκδοση που χρησιμοποιήθηκε
 • Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
 • Η διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
 • Ιστοσελίδες από τις οποίες το σύστημα του χρήστη έρχεται στον ιστότοπό μας
 • Δικτυακοί τόποι στους οποίους έχει πρόσβαση το σύστημα του χρήστη μέσω του ιστοτόπου μας

 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στα αρχεία καταγραφής του συστήματός μας. Δεν πραγματοποιείται αποθήκευση αυτών των δεδομένων μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

 

2.     Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων και αρχείων καταγραφής είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 λίτρο f GDPR.

 

3.     Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι απαραίτητη για να επιτρέπεται η παράδοση της ιστοσελίδας στον υπολογιστή του χρήστη. Για να γίνει αυτό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.

 

 

Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής γίνεται για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου. Επιπλέον, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών. Η αξιολόγηση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ δεν πραγματοποιείται σε αυτό το πλαίσιο.

 

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο ενδιαφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 λίτρο f GDPR.

 

4.     Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της συλλογής τους. Σε περίπτωση συλλογής δεδομένων για την παροχή της ιστοσελίδας, αυτό συμβαίνει όταν ολοκληρωθεί η αντίστοιχη συνεδρία.

 

Στην περίπτωση αποθήκευσης των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής, αυτό συμβαίνει μετά από επτά ημέρες το πολύ. Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον αποθήκευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διευθύνσεις IP των χρηστών διαγράφονται ή αποξενώνονται, έτσι ώστε η εκχώρηση του πελάτη κλήσης να μην είναι πλέον δυνατή.

 

5.     Αντικατάσταση και δυνατότητα απομάκρυνσης

Η συλλογή δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου και την αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει αντίφαση εκ μέρους του χρήστη.

 

V.     Χρήση cookie

 

 1. α) Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookie είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου ή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, ένα cookie ενδέχεται να αποθηκεύεται στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά που επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται μοναδικά όταν ανοίξει ξανά ο ιστότοπος.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη. Ορισμένα στοιχεία του ιστότοπού μας απαιτούν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης κλήσεων ακόμη και μετά από διακοπή σελίδας.

Τα ακόλουθα δεδομένα αποθηκεύονται και μεταδίδονται στα cookies:

 

(1)   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(2)   Είδη σε ένα καλάθι αγορών

(3)   πληροφορίες σύνδεσης

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης των χρηστών.

Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να μεταδοθούν τα ακόλουθα δεδομένα:

(1)   Εισήγαγαν όρους αναζήτησης

(2)   συχνότητα προβολών σελίδας

(3)   Χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου

 

Τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο ψευδώνυμα με τεχνικές προφυλάξεις. Επομένως, η εκχώρηση των δεδομένων στον χρήστη που καλεί δεν είναι πλέον δυνατή. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, οι χρήστες ενημερώνονται από ένα πανό πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των cookies για σκοπούς ανάλυσης και αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει επίσης μια ένδειξη για το πώς μπορεί να αποφευχθεί η αποθήκευση των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

 

 1. β) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με χρήση cookies είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 αναμμένο. f GDPR.

 

 1. γ) Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Ο σκοπός της χρήσης των τεχνικά απαραίτητων cookies είναι η διευκόλυνση της χρήσης ιστότοπων για χρήστες. Ορισμένες δυνατότητες του ιστότοπού μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση cookie. Για αυτά, είναι απαραίτητο το πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται ακόμη και μετά από διακοπή σελίδας.

Απαιτούμε cookies για τις ακόλουθες εφαρμογές:

(1)   καλάθι αγορών

(2)   υιοθέτηση των ρυθμίσεων γλώσσας

(3)   Να θυμάστε λέξεις-κλειδιά

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται μέσω τεχνικά απαραίτητων cookies δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Η χρήση των cookies ανάλυσης προορίζεται για τη βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της. Μέσω των cookies ανάλυσης μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και έτσι μπορούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε την προσφορά μας, όπως όρους αναζήτησης, συχνότητα προβολών σελίδας, χρήση λειτουργιών ιστότοπου.

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 λίτρο f GDPR.

 

 1. ε) Διάρκεια αποθήκευσης, αντιρρήσεις και επιλογές απόρριψης

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από αυτό από την πλευρά μας. Ως εκ τούτου, ως χρήστης, έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookie μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα για τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρη χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου.

Η μετάδοση των cookie Flash δεν μπορεί να αποτραπεί από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, αλλά αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του Flash Player.

 

2. Προστασία δεδομένων σε εφαρμογές και στη διαδικασία εφαρμογής

Ο ελεγκτής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων με σκοπό την επεξεργασία της διαδικασίας αίτησης. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να γίνει ηλεκτρονικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν ένας υποψήφιος υποβάλλει αντίστοιχα έγγραφα αίτησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα, για παράδειγμα μέσω e-mail ή μέσω μιας φόρμας διαδικτύου που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας συνάψει σύμβαση εργασίας με έναν αιτούντα, τα δεδομένα που διαβιβάζονται θα αποθηκευτούν για τους σκοπούς της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με το νόμο. Εάν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας με τον υποψήφιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, για παράδειγμα, τα έγγραφα της αίτησης θα διαγραφούν αυτόματα δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης απόρριψης, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλα νόμιμα συμφέροντα του υπευθύνου επεξεργασίας. Άλλο νόμιμο συμφέρον υπό αυτήν την έννοια, για παράδειγμα, ένα βάρος απόδειξης σε μια διαδικασία βάσει του Γενικού Νόμου για την Ίση Μεταχείριση (AGG).

 

 

3. Πολιτική απορρήτου για τη χρήση και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει σε αυτόν τον ιστότοπο το στοιχείο Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση Ιστού είναι η συλλογή, συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μεταξύ άλλων, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο που έχει προσβληθεί ένα άτομο που έχει προσβληθεί σε έναν ιστότοπο (τις λεγόμενες παραπομπές), σε ποιες υποσελίδες του ιστότοπου έγινε πρόσβαση ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια παραμονής προβλήθηκε μια υποσελίδα Μια ανάλυση ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και ανάλυση κόστους-οφέλους της διαφήμισης μέσω Διαδικτύου.

 

Η εταιρία που λειτουργεί με το στοιχείο Google Analytics είναι η Google Inc., το 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

 

Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την προσθήκη "_gat._anonymizeIp" για web analytics μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτού του παραρτήματος, η διεύθυνση IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων θα συντομευθεί και θα ανωνυμοποιηθεί από την Google εάν η πρόσβαση στον ιστότοπό μας προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο κράτος μέλος της συμφωνίας για την Ευρωπαϊκή Οικονομικός Χώρος.

 

Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει τις ροές επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Μεταξύ άλλων, η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνονται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπού μας, την κατάρτιση ηλεκτρονικών αναφορών που δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη χρήση του ιστότοπού μας.

 

Το Google Analytics χρησιμοποιεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου. Τι είναι τα cookies, έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Χρησιμοποιώντας αυτό το cookie, το Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Κάθε φορά που μία από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου αποκτά πρόσβαση από τον ελεγκτή και έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου ξεκινά αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Google Analytics Για την υποβολή δεδομένων στην Google για διαδικτυακοί σκοποί ανάλυσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει γνώσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP του ενδιαφερόμενου, η οποία χρησιμοποιείται από την Google, μεταξύ άλλων,

 

Το cookie αποθηκεύει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων στον ιστότοπο από το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, μεταφέρονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταφέρει τέτοια προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

 

Το επηρεαζόμενο άτομο μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να διαφωνεί μόνιμα με τη ρύθμιση των cookie. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα αποτρέψει επίσης την Google από τη ρύθμιση cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

 

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί και να αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics για τη χρήση αυτού του ιστότοπου και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google. Για να γίνει αυτό, το άτομο πρέπει να πραγματοποιήσει λήψη και εγκατάσταση ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν επιτρέπεται η μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με επισκέψεις σε ιστότοπους στο Google Analytics. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται από την Google ως αντίφαση. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή επανεγκατασταθεί αργότερα, το άτομο που επηρεάζεται πρέπει να επανεγκαταστήσει το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκατασταθεί ή απενεργοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο εντός του πεδίου ελέγχου, είναι δυνατό να επανεγκαταστήσετε ή να ενεργοποιήσετε ξανά το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες και η ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/el.html . Το Google Analytics εξηγείται αναλυτικότερα στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. που μπορεί να αποδοθεί στον τομέα ισχύος τους, να απεγκατασταθεί ή να απενεργοποιηθεί, υπάρχει η δυνατότητα επανεγκατάστασης ή επανενεργοποίησης του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες και η ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/golutions / privacy / και http://www.google.com/analytics/terms/el.html. Το Google Analytics εξηγείται αναλυτικότερα στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. που μπορεί να αποδοθεί στον τομέα ισχύος τους, να απεγκατασταθεί ή να απενεργοποιηθεί, υπάρχει η δυνατότητα επανεγκατάστασης ή επανενεργοποίησης του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης. Περισσότερες πληροφορίες και η ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/golutions / privacy / και http://www.google.com/analytics/terms/el.html. Το Google Analytics εξηγείται αναλυτικότερα στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

 

4. Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του Facebook

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία της εταιρείας Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

 

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας τόπος κοινωνικής συνάντησης που βασίζεται στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες κοινωνικών δικτύων να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να κοινωνικοποιούνται μέσω αιτημάτων φίλων.

 

Η λειτουργική εταιρεία του Facebook είναι Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Άτομα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εάν ένα θιγόμενο άτομο ζει εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά, είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Κάθε επίσκεψη σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, την οποία χειρίζεται ο ελεγκτής και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (Facebook plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερομένου αυτόματα από τον Το Facebook Component προκαλεί λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου Facebook του Facebook. Μια επισκόπηση όλων των προσθηκών στο Facebook μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη κάτω πλευρά του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων συνδέεται ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ 'όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, το οποίο συγκεκριμένα κάτω από τον ιστότοπό μας επισκέπτεται το θέμα δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και εκχωρούνται από το Facebook στον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα το κουμπί "Μου αρέσει" ή εάν ο ενδιαφερόμενος κάνει ένα σχόλιο, το Facebook εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Facebook του ενδιαφερόμενου και αποθηκεύει αυτό το προσωπικό δεδομένα,

 

Το Facebook λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Facebook ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Facebook ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μεταφορά αυτών των πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή από το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να αποτρέψει τη μεταφορά αποσυνδεδεμένη από τον λογαριασμό τους στο Facebook πριν καλέσετε τον ιστότοπό μας.

 

Η πολιτική δεδομένων που δημοσιεύθηκε από το Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://de-de.facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Εξηγεί επίσης ποιες επιλογές προσφέρει το Facebook για την προστασία του απορρήτου του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες εφαρμογές, οι οποίες καθιστούν δυνατή την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

 

 

5. Κοινωνικές προσθήκες από το Twitter

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα "κοινωνικά πρόσθετα" από το twitter.com, το οποίο διαχειρίζεται η Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, με τα χαρακτηριστικά του Twitter και του re-tweet. Εάν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκ νέου tweet, οι ιστότοποι που επισκέπτεστε θα ανακοινωθούν σε τρίτους και θα συνδεθούν στον λογαριασμό σας στο Twitter. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Twitter χειρίζεται τα δεδομένα σας, τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter: http://twitter.com/privacy

 

 

6. Επαναληπτικό μάρκετινγκ / Επαναπροσδιορισμός θέματος στο Facebook

Οι σελίδες μας περιλαμβάνουν ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ από το κοινωνικό δίκτυο Facebook, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, οι ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ πραγματοποιούν απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή Facebook. Το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί στον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Ως αποτέλεσμα, το Facebook μπορεί να αναθέσει την επίσκεψη στις σελίδες μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για την εμφάνιση των Διαφημίσεων Facebook. Επισημαίνουμε ότι εμείς ως πάροχος των σελίδων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των δεδομένων που διαβιβάζονται και τη χρήση τους από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση  https://www.facebook.com/about/privacy/ , Εάν δεν θέλετε να συλλέξετε δεδομένα μέσω προσαρμοσμένου κοινού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Facebook Pixel στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

 

7. Μετρήσεις μετατροπής με το εικονοστοιχείο δράσης του επισκέπτη Facebook

Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε το "pixel action επισκέπτη" της Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") στον ιστότοπό μας. Με τη βοήθειά του, μπορούμε να παρακολουθούμε τις ενέργειες των χρηστών αφού έχουν δει ή κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο είναι ανώνυμα για εμάς, δηλαδή δεν βλέπουμε τα προσωπικά δεδομένα μεμονωμένων χρηστών. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, για τα οποία σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τις γνώσεις μας. Το Facebook μπορεί να συνδέσει αυτά τα δεδομένα με τον λογαριασμό του στο Facebook και επίσης για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ . Μπορείτε να επιτρέψετε στο Facebook και τις συνδεδεμένες εταιρείες του να προβάλλουν διαφημίσεις εντός και εκτός του Facebook. Μπορεί επίσης να αποθηκευτεί για αυτούς τους σκοπούς, ένα cookie στον υπολογιστή σας.

Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να δηλωθεί μόνο από χρήστες άνω των 16 ετών. Εάν είστε νεότεροι, σας ζητούμε τη συμβουλή των κηδεμόνων σας.

 

VI.   Newsletter

 

1.     Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

 

Στον ιστότοπό μας μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα δωρεάν ενημερωτικό δελτίο. Όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, τα δεδομένα από τη μάσκα εισαγωγής αποστέλλονται σε εμάς, ιδίως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

 

 

Επιπλέον, κατά την εγγραφή συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 

 • Διεύθυνση IP του καλούντος υπολογιστή
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής
 • Όνομα και Επώνυμο

Για την επεξεργασία των δεδομένων, η συναίνεσή σας λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και γίνεται αναφορά σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

 

 

 

Εάν αγοράσετε αγαθά ή υπηρεσίες στον ιστότοπό μας και καταθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εδώ, αυτό στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εμάς για να στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο θα στείλει απευθείας αλληλογραφία για τα δικά σας παρόμοια αγαθά ή υπηρεσίες.

 

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, δεν υπάρχει αποκάλυψη των δεδομένων σε τρίτους. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

 

 

 

2.     Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μετά την εγγραφή του χρήστη στο ενημερωτικό δελτίο είναι η συγκατάθεση του χρήστη Art. 6 παρ. 1 λίτρο ένα GDPR.

 

 

Η νομική βάση για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ως αποτέλεσμα της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών είναι § 7 Abs. 3 UWG.

 

3.     Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η συλλογή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη χρησιμεύει για την παράδοση του ενημερωτικού δελτίου.

 

 

Η συλλογή άλλων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής χρησιμεύει για την αποτροπή της κατάχρησης των υπηρεσιών ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται.

 

4.     Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της συλλογής τους. Επομένως, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη αποθηκεύεται εφόσον η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο είναι ενεργή.

 

 

Τα λοιπά προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής διαγράφονται κανονικά μετά από περίοδο επτά ημερών.

 

5.     Αντικατάσταση και δυνατότητα απομάκρυνσης

Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από τον ενδιαφερόμενο χρήστη. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει ένας αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

 

Αυτό επιτρέπει επίσης την ανάκληση της συγκατάθεσης για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής.

 

 

VII.   Εγγραφή

 

1.     Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Στον ιστότοπό μας, προσφέρουμε στους χρήστες την ευκαιρία να εγγραφούν παρέχοντας προσωπικά στοιχεία. Τα δεδομένα εισάγονται σε μια μάσκα εισόδου και μεταδίδονται σε εμάς και αποθηκεύονται. Δεν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων σε τρίτους. Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής:

 

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

 

Τη στιγμή της εγγραφής αποθηκεύονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

 

 • Η διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, λαμβάνεται η συγκατάθεση του χρήστη για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

 

2.     Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι παρουσία της συγκατάθεσης του χρήστη Art. 6 παρ. 1 λίτρο ένα GDPR.

'

Εάν η εγγραφή εξυπηρετεί την εκπλήρωση μιας σύμβασης της οποίας ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, μια πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 λίτρο β GDPR.

 

3.     Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Για εγγραφή που δεν εξυπηρετεί τη σύναψη συμβολαίου με τον χρήστη:

 

Η εγγραφή του χρήστη απαιτείται για την παροχή συγκεκριμένου περιεχομένου και υπηρεσιών στον ιστότοπό μας, όπως συνδρομές σε ενημερωτικά δελτία, λογαριασμούς πελατών και άλλα.

 

Για μια καταχώρηση που συνάπτει σύμβαση με τον χρήστη:

 

Η εγγραφή του χρήστη απαιτείται να εκπληρώσει μια σύμβαση με τον χρήστη ή να προβεί σε προσυμβατικές ενέργειες, όπως η εγγραφή μέλους ή η ηλεκτρονική αγορά ενός προϊόντος.

 

4.     Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της συλλογής τους.

 

Για εγγραφή που δεν εξυπηρετεί τη σύναψη συμβολαίου με τον χρήστη:

 

Αυτό ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής, όταν η εγγραφή στον ιστότοπό μας ακυρώνεται ή τροποποιείται.

 

Για μια καταχώρηση που συνάπτει σύμβαση με τον χρήστη:

 

Αυτό συμβαίνει κατά τη διαδικασία εγγραφής για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμα και μετά τη σύναψη της σύμβασης, ενδέχεται να υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων του συμβαλλόμενου μέρους, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις.

 

5.     Αντικατάσταση και δυνατότητα απομάκρυνσης

Ως χρήστης, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει για εσάς ανά πάσα στιγμή, π.χ. για εγγραφές σε ενημερωτικά δελτία και άλλα.

 

Εάν τα δεδομένα απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη διεξαγωγή των προσυμβατικών μέτρων, η πρόωρη διαγραφή των δεδομένων είναι δυνατή μόνο εάν οι συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν τη διαγραφή.

 

 

VIII.   Φόρμα επικοινωνίας και επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

1.         Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Στον ιστότοπό μας υπάρχει μια διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονική επαφή. Εάν ένας χρήστης αποδεχτεί αυτήν την επιλογή, τα δεδομένα που εισάγονται στη μάσκα εισαγωγής θα διαβιβαστούν σε εμάς και θα αποθηκευτούν. Αυτά τα δεδομένα είναι:

 

Θέμα, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και πεδίο σχολίων.

 

Τη στιγμή της αποστολής του μηνύματος αποθηκεύονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

 

 • Η διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Για την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας αποστολής, λαμβάνετε τη συγκατάθεσή σας και παραπέμπετε σε αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που διαβιβάζονται μέσω e-mail θα αποθηκευτούν.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συνομιλίας.

 

2.     Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι παρουσία της συγκατάθεσης του χρήστη Art. 6 παρ. 1 λίτρο ένα GDPR.

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζονται κατά την αποστολή ενός e-mail είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 αναμμένο. f GDPR. Εάν η επαφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοχεύει στη σύναψη σύμβασης, τότε πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 λίτρο β GDPR.

 

3.     Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη μάσκα εισαγωγής μας εξυπηρετεί μόνο για την επεξεργασία της επαφής. Σε περίπτωση επαφής μέσω e-mail, αυτό περιλαμβάνει επίσης το απαιτούμενο νόμιμο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων.

Τα άλλα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής χρησιμεύουν για την αποτροπή της κατάχρησης της φόρμας επικοινωνίας και για την εξασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.

 

4.     Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της συλλογής τους. Για τα προσωπικά δεδομένα από τη φόρμα εισαγωγής της φόρμας επικοινωνίας και εκείνα που αποστέλλονται μέσω e-mail, αυτό συμβαίνει όταν η αντίστοιχη συνομιλία με τον χρήστη έχει τελειώσει. Η συνομιλία τερματίζεται όταν μπορεί να συναχθεί από τις περιστάσεις που έχουν διευκρινιστεί τελικά τα σχετικά γεγονότα.

 

Τα πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής θα διαγραφούν το αργότερο μετά από περίοδο επτά ημερών.

 

5.     Αντικατάσταση και δυνατότητα απομάκρυνσης

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω e-mail, μπορεί να αντιταχθεί στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνομιλία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η αντίφαση πρέπει να είναι γραπτή.

 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της επαφής θα διαγραφούν στην περίπτωση αυτή.

 

 

IX.   Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

 

Εάν επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, είστε ο ενδιαφερόμενος κατά την έννοια του GDPR και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του υπευθύνου:

 

1.     Δικαίωμα στην πληροφόρηση

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο να επιβεβαιώσει εάν τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

Εάν αυτή η επεξεργασία είναι διαθέσιμη, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από τον υπεύθυνο για τις ακόλουθες πληροφορίες:

(1)       τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα ·

(2)       τις κατηγορίες επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων ·

(3)       οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς αποκαλύφθηκαν ή εξακολουθούν να γνωστοποιούνται ·

(4)       η προβλεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων ή, εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας της αποθήκευσης ·

(5)       την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτή.

(6)       την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή ·

(7)       όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των δεδομένων, εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων ·

(8)       την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης βάσει των άρθρων 22 (1) και (4) GDPR και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική και το πεδίο εφαρμογής και τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο αυτής της επεξεργασίας στο υποκείμενο των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας στοιχεία σχετίζονται με τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να ζητήσετε τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το. Τέχνη. 46 GDPR σε σχέση με τη μεταφορά.

Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να περιορίζεται στο βαθμό που είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να επηρεάσει σοβαρά την πραγματοποίηση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών και ο περιορισμός είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών.

 

Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ελευθερώσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Υποστήριξη

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού ODR, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (OS), η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

2.     Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ή / και ολοκλήρωσης στον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεστε είναι λανθασμένα ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος πρέπει να κάνει τη διόρθωση χωρίς καθυστέρηση.

Το δικαίωμά του διόρθωσης μπορεί να περιορίζεται στο βαθμό που είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να επηρεάσει σοβαρά την πραγματοποίηση ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών και ο περιορισμός είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών.

 

3.     Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1)       αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων για μια χρονική περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων.

(2)       η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνείστε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και, αντίθετα, απαιτείτε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

(3)       ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά πρέπει να διεκδικεί, να ασκεί ή να υπερασπίζεται νομικές αξιώσεις. ή

(4)       αν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 21 (1) GDPR και δεν είναι ακόμα βέβαιο αν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου υπερισχύουν των λόγων σας.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς έχει περιοριστεί, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή με σκοπό τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Εάν ο περιορισμός της επεξεργασίας έχει περιοριστεί σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, ο υπεύθυνος θα σας ειδοποιήσει πριν από την άρση του περιορισμού.

Το δικαίωμά του περιορισμού της επεξεργασίας μπορεί να περιορίζεται στο βαθμό που είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή να επηρεάσει σοβαρά την πραγματοποίηση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών και ο περιορισμός είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών.

 

4.     Δικαίωμα ακύρωσης

 

a)     Υποχρέωση διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διαγράψει αμέσως αυτές τις πληροφορίες εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

(1)       Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.

(2)       Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία ο λογαριασμός επεξεργασίας. Τέχνη. 6 παρ. 1 λίτρο a ή Art. 9 παρ. 2 λίτρα GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία.

(3)       Σύμφωνα με. Τέχνη. 21 παρ. 1 αντίρρηση GDPR για την επεξεργασία και δεν υπάρχουν προηγούμενοι δικαιολογημένοι λόγοι για την επεξεργασία, ή εσείς βάζετε πολύτιμους λίθους. Τέχνη. 21 παρ. 2 GDPR Αντίθεση στην επεξεργασία.

(4)       Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.

(5)       Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς θα πρέπει να εκπληρώνει νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή τη νομοθεσία των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

(6)                   Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς συγκεντρώθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο. 8 (1) GDPR.

 

b)     πληροφορίες σε τρίτους

Εάν ο υπεύθυνος έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και είναι acc. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέσων, για την ενημέρωση των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που έχει αναγνωριστεί ότι έχουν επηρεαστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής Άτομα που ζητούν διαγραφή όλων συνδέσμους προς τέτοια προσωπικά δεδομένα ή αντίγραφα ή αντιγραφές τέτοιων προσωπικών δεδομένων.

 

c)     εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υπάρχει εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη

(1)       να ασκήσουν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης ·

(2)       να εκπληρώνει μια νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που παρέχει στον υπεύθυνο της επεξεργασίας ·

(3)       για λόγους δημόσιου ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 (2) αναμμένα h και i και Art. 9 (3) GDPR;

(4)       για αρχειακούς σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς Άρθρο 89 παράγραφος 1 του GDPR, στο βαθμό που ο νόμος που αναφέρεται στο στοιχείο α) είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατο ή να επηρεάσει σοβαρά την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας, ή

(5)       να διεκδικούν, να ασκούν ή να υπερασπίζονται νομικές αξιώσεις.

 

5.     Δικαίωμα στην πληροφόρηση

Εάν έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας στον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός εάν: αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Έχετε το δικαίωμα στον υπεύθυνο να είναι ενημερωμένος σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

 

6.     Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που παρέχετε στον ελεγκτή σε δομημένη, κοινή και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο άτομο χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο για την παροχή των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι

(1)       η επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης σύμφωνα Τέχνη. 6 παρ. 1 λίτρο ένα GDPR ή Art. 9 παρ. 2 λίτρα ένα GDPR ή σύμφωνα με σύμβαση Τέχνη. 6 παρ. 1 λίτρο b Ο GDPR βασίζεται και

(2)       η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος, έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με εσάς διαβιβάζονται απευθείας από ένα άτομο σε άλλο, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων προσώπων ενδέχεται να μην επηρεάζονται.

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

7.     Δικαίωμα αντικρούσεως

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 λίτρο e ή f Ο GDPR δέχεται αντίρρηση. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή η επεξεργασία είναι για σκοπούς επιβολής, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιο άμεσο ταχυδρομείο.

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για λόγους άμεσου μάρκετινγκ, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τυγχάνουν πλέον επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς.

Ανεξάρτητα από την οδηγία 2002 / 58 / EC, έχετε τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

Έχετε επίσης το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς. Τέχνη. 89 παρ. 1 GDPR πρέπει να αντικρουστεί.

Το δικαίωμά του αντίρρησης μπορεί να περιορίζεται στο βαθμό που ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να επηρεάσει σοβαρά την πραγματοποίηση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών και ότι ο περιορισμός είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των ερευνητικών ή στατιστικών σκοπών.

 

8.     Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση.

 

9.     Αυτοματοποιημένη απόφαση κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία - συμπεριλαμβανομένου του προφίλ - που θα έχει νομική ισχύ ή θα σας επηρεάσει με παρόμοιο τρόπο. Αυτό δεν ισχύει εάν η απόφαση

 

(1)       απαιτείται για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου επεξεργασίας,

(2)       επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπάγεται ο υπεύθυνος της επεξεργασίας και εφόσον η νομοθεσία αυτή περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας και των νόμιμων συμφερόντων ή

(3)       με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, αυτές οι αποφάσεις δεν πρέπει να βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων βάσει του Άρθ. 9 (1) GDPR, εκτός αν το άρθρο 9 (2) αναμμένα a ή g και έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων σας.

 

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (3), ο υπεύθυνος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστο του δικαιώματος να λάβει την παρέμβαση ενός προσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να εκφράσει τη δική του θέση και να ακούσει την αμφισβήτηση της απόφασης.

 

10.   Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού μέσου έννομης προστασίας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της κατοικίας, του τόπου εργασίας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών τα δεδομένα που αφορούν εσάς είναι αντίθετα προς τις παραβιάσεις του GDPR.

 

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για το καθεστώς και τα αποτελέσματα της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης ένδικης προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 του GDPR.